Pieczęć prewencyjna

Dzięki tej ofercie mogą Państwo w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko związane z powstawaniem należności przeterminowanych. Podjęcie działań prewencyjnych tego rodzaju
ograniczy w Państwa firmie powstawanie sytuacji związanych z nieterminowymi zapłatami za faktury przez Państwa kontrahentów.

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze należności nadzorowane są przez Pretorium Spółka z.o.o. usługi windykacyjne i prawne

Przykład pieczęci prewencyjnej:

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze nalzeności nadzorowane są przez Pretorium Sp. z o.o. usługi windykacyjne i prawne

Twój własny tekst!

Masz jakiekolwiek pytania?

Zapraszamy do kontaktu tel. +48 502 260 420, e-mail: biuro@pretorium.eu

Windykacja B2B

Windykacja umów leasingowych

Usługi prawne